Již tradičně pořádáme nohejbalový turnaj dvojic - MTW v druhé polovině června, první sobotu v srpnu volejbalový turnaj "O Javořický pařízek" a poslední prázdninový víkend nohejbalový turnaj trojic - Řásná Open. Informace k nohejbalovým turnajům poskytne p. Přibyl - tel. 731 040 163, k volejbalovým turnajům p. Křepela - tel. 724 167 725. Info o turnajích také na Facebooku

Volejbal

Nohejbal